Prisliste 2018

Pengesymbol - Klikk for stort bilete

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2018. Prisen på barnehageplass, SFO-plass, årsgebyr for vatn og avløp, feiing/branntilsyn, slamtøming og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan renovasjonsgebyret har ein auke på 15 %. 

Utdrag frå nokre gebyr og betalingssatsar 

Barnehage Betalingssatsar 2018
Barnehage
TilbodPer månadMatpengar
100 % plasskr 2910kr 300
80 % plasskr 2618kr 240
60 % plasskr 2038kr 180
50 % plasskr 1750kr 150
40 % plasskr 1455kr 120
Søskenmoderasjon 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr. 2 og oppover
SFO Betalingssatsar 2018
SFO
TilbodInnhaldPrisar
A-tilbod 1. og 2. klasseFør og etter skuletid + feriar i skuleåretkr 2915
A-tilbod 3. og 4. klasseFør og etter skuletid + feriar i skuleåretkr 2770
B-tilbod20-26 timar per vekekr 2610
C-tilbod15-20 timar per vekekr 2240
D-tilbod10-15 timar per vekekr 1830
E-tilbod0-10 timar per vekekr 1320
SommartilbodTilbod 4 vekerkr 3490
Sommartilbod Ei heil vekekr 1115
Kjøp av enkeltdagarkr 280
GebyrGebyr for å hente for seint - per gongkr 100
Det er ingen søskenrabatt på SFO
Helse- og omsorgstenester Betalingssatsar 2018
Helse- og omsorgstenester
TenestePris 2018
Tryggleiksalarmkr 233 per månad
Fullkostkr 3345 per månad
Middagsleveringkr 90
Handlingkr 120 per handling
Dagsenter for eldrekr 200 per dag
Dagopphaldkr 80
Korttids/rehabiliteringsopphald institusjonkr 160 per døgn
Fribeløp enkeltromkr 8200 (per år)
Ufrivillig opphald på dobbeltromkr 39300 (per år)
Kurdøgnsatskr 2810
GPSKostpris
SensorteknologiKostpris
MultidosedispenserKostpris
Sjukeheimsplass - betaling vert rekna ut frå pensjon, anna trygd, arbeidsinntekt, leigeinntekter, rente- og kapitalinntekter.
Heimehjelp Betalingssatsar 2018
Heimehjelp
InntektTimesatsMakspris per månad
Under 2 Gkr 205
2 til 3 Gkr 170kr 1950
3 til 4 Gkr 250kr 2650
4 til 5 Gkr 260kr 2960
Over 5 Gkr 270kr 3150
Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2018
Årsgebyr for vatn og kloakk
ArealklasseVatnKloakkSamla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2)kr 1339kr 2353kr 3692
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2)kr 2047kr 3606kr 5653
Arealklasse 2 B (201 -350 m2)kr 2473kr 4355kr 6828
Arealklasse 3 (351 - 450 m2)kr 2827kr 4979kr 7806
Deretter pr.100 m2kr 1418kr 2497kr 3915
Pris målt forbruk pr m3kr 14,18kr 24,15
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Forfall på faktura er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2018
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk
TilkoplingsgebyrVatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2)kr 2000kr 2000
Arealklasse 2 A (91-200 m2)kr 4000kr 4000
Arealklasse 2 B (201-350 m2)kr 6000kr 6000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2)kr 8000kr 8000
Deretter per 100 m2kr 1000kr 1000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Renovasjonsgebyr Gebyr 2018 (mva kjem i tillegg)
Renovasjonsgebyr
Type bossdunk140 liter240 liter660 liter
Restavfallkr 1951kr 3337kr 9191
Papiravfallkr 232kr 397kr 1093
Samlakr 2183kr 3734kr 10284
Feiing og branntilsyn Gebyr 2018
Feiing og branntilsyn
TenesteÅrleg gebyr
Feiingkr 330 per pipeløp
Branntilsyn bustadkr 223

Politisk avgjerd om prisendringane

Prisendringane vart vedtatt i Førde bystyre 14. desember 2017. Du kan lese saksutgreiingane her:

 

> Sjå også: Årsbudsjett for 2018 (PDF, 2 MB)

 

Spørsmål om prisar og faktura?

Ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller på chat/nettprat om du har spørsmål om prisar og faktura. 

 

Du kan få utsetjing på tilsendt faktura om du har problem med betaling. Ta kontakt med Servicetorget i god tid før forfall av faktura. 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 05.01.2018 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Artikkel (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering