Sal av Angedalsvegen 6

Førde kommune gjennomførte dialogmøte 17. oktober 2018 med aktuelle kjøparar av Angedalsvegen 6. Her finn du referat frå møtet, presentasjonen som vart vist i møtet og saksframlegget til formannskapet om eit eventuelt sal av Angedalsvegen 6.  

Dialogmøte om Angedalsvegen 6

Dialogmøtet vart gjennomført for å få tilbakemeldingar frå aktuelle kjøparar i høve dei vilkåra som vil bli stilt i samband med salet. Neste steg i i salsprosessen vil vere å utarbeide eit prospekt, og tilbakemeldingane frå møtet vil bli nytta i arbeidet med dette. Vi tek sikte på å legge eigedomen ut for sal i løpet av november 2018.
 

Her kan du laste ned dokumenta: 

 

Kontaktperson 

Kommuneadvokat Bjørnar Karlsen

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar