Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Her kan du lese meir om mangfaldig arbeidsmiljø, vilkår for tilsetjing og anna informasjon til deg som søkjar


Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no:

Sist endra 13.05.2016
Publisert 19.11.2018
Lege.jpg

Førde kommune har 15 fastlegar, 1 turnuslege, 50% kommuneoverlege og 100% sjukeheimslege. Fastlegane har felles gruppepraksis i nyoppussa lokale. Fastlegane er sjølvstendig næringsdrivande og betalar for utgiftene til drift av legesenteret etter ein avtalt fordelingsnøkkel. Vi er stolte av eit godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og hjelpepersonell. Legesenteret nyttar System X som journalsystem.

Publisert 16.11.2018
Førdehuset

Ved resepsjonen i Førdehuset treng vi tilkallingsvikarar som kan trå til i samband med kortare fråvær.

Publisert 15.11.2018
th_Stilling-ledig-bilde-web.jpg

Førde barneskule er ein 1-7 skule med 250 elevar. 130 av elevane har SFO tilbod. Rektor leiar skule og SFO saman med assisterande rektor og SFO-leiar. I SFO er det i tillegg 2 baseleiarar.

Publisert 02.11.2018
th_Stilling-ledig-bilde-web.jpg

Bu- og miljøtenesta yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Tenesta har 34 årsverk, fordelt på 50 tilsette. Desse har utdanning som vernepleiar, sjukepleiar, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, helsefagarbeidar og assistentar.

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar