Brannøving og -opplæring

Brannvesenet kan hjelpe deg om du ønskjer å planlegge og gjennomføre ei brannøving, eller om du ønskjer brannopplæring i firmaet ditt, sameiget, burettslaget eller ei forening.

Vi har kunnskap og erfaring som kan vere til hjelp i planlegging og gjennomføring av øvingar. Vi kan og delta i øvinga ved at vi blir varsla som om det skulle vere ein reell alarm.

 

Treng du generell brannopplæring eller opplæring innafor eit avgrensa område som til dømes brannrisiko, sløkking, ansvarsfordeling osb. så kan vi lage tilpassa opplegg opp mot ditt behov.

 

Ta kontakt med oss på telefon 57 72 20 00, eller send ein e-post til: postmottak@forde.kommune.no 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar