Skulefritidsordning (SFO)

Vi har tilbod om skulefritidsordning (SFO) for barn i 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemmingar i 1. - 7. klasse. Dersom det ikkje er SFO på skulen til barnet ditt, kan du få tilbod på ein anna skule. SFO følger skuleåret. Alle som søker får plass. 

 

Planleggingsdagar i SFO skuleåret 2018–2019

  • 13. og 17. august 2018
  • 8. oktober 2018
  • 5. april 2019
  • 31. mai 2019

Slik søker du

Du søker elektronisk om SFO-plass. Søknadsfrist er 1. april for nye søkarar. 
 

I tillegg til den elektroniske søknaden må du fylle ut eit papirskjema der du skriv kva timar barnet ditt skal vere på SFO. Skjema med detaljert timeplan for kvar klasse finn du på nettsida til den enkelte skule.  

 

Om du treng hjelp til å søke, eller om du treng tilgang til datamaskin, ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller på chat/nettprat


Du må logge deg inn for å søke. Du loggar deg inn med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides) eller via Feide. Sjå rettleiing for føresette til Visma Flyt Skule (PDF, 346 kB)

 

Søk elektronisk om SFO-plass via Visma Flyt >

 

Du får svar via Visma Flyt Skule

Alle som søker får plass. Du finn vedtak om innvilging av plass om du loggar deg inn på Visma Flyt Skule.

 

Opningstider på SFO

Opningstida er frå kl. 07.15 til skulestart og frå skuleslutt til kl. 16.15. Sunde skule har opningstid på SFO fram til kl. 16.30. 

 

Hugs at du må melde deg på særskilt om du ønskjer ferietilbodet. SFO har stengt 4 veker i juli. 

 

Dersom du skal endre eller seie opp plassen

Du må logge deg inn via Visma Flyt for å endre frå til dømes A-tilbod til C-tilbod.Dersom barnet ditt skal ha same tilbodet neste skuleår, treng du berre fylle ut papirskjemaet til skulen som gjeld endring i timeplanen. 

 

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn via Visma Flyt for å seie opp plassen din. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars. 

 

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller skulen barnet ditt går på om du har spørsmål kring SFO-tilbodet.  Har du spørsmål om faktura kan du ta kontakt med Servicetorget.  

 

SFO Betalingssatsar 2018
Tilbod Innhald Prisar
A-tilbod 1. og 2. klasse Før og etter skuletid + feriar i skuleåret kr 2915
A-tilbod 3. og 4. klasse Før og etter skuletid + feriar i skuleåret kr 2770
B-tilbod 20-26 timar per veke kr 2610
C-tilbod 15-20 timar per veke kr 2240
D-tilbod 10-15 timar per veke kr 1830
E-tilbod 0-10 timar per veke kr 1320
Sommartilbod Tilbod 4 veker kr 3490
Sommartilbod Ei heil veke kr 1115
Kjøp av enkeltdagar kr 280
Gebyr Gebyr for å hente for seint - per gong kr 100
Det er ingen søskenrabatt på SFO

 

Klage 

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Siv Gråberg

Siv Gråberg

Barnehagekonsulent
Telefon : 57 61 26 65
Mobil: 974 60 841

Snarvegar