Her finn du oversikt over kven som er ABC-kontaktar i kommunane i fylket.

Som ABC-kontakt i din kommune er du utviklingssenteret sin samarbeidspart når det gjeld ABC-opplæring. Her finn du oversikt over oppgåver som ligg til denne rolla: