Samlinga vart gjennomført på Skei 15. nov.

ABC-kontaktene i desse kommunane møtte: Gloppen, Jølster, Stryn, Fjaler, Naustdal, Flora, Vågsøy og Førde

Andre: Anne Eli Wangen frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Grete Elde frå vaksenhabiliteringa i Helse Førde og Anita H.Zadig frå USHT Sogn og Fjordane. 

16. september var kontaktpersonar for ABC-opplæring i kommunane samla til møte på Skei. Den  nasjonale kompetansetenesta Aldring og helse deltok saman med USHT. Kommunekontaktar frå 11 kommunar møtte til informasjon om nyhende innan ABC opplæring, samt erfaringsdeling i høve kommunekontaktrolla. Programmet finn du her. (PDF, 335 kB)