Dagaktivitetstilbod

Dagaktivitetstilbodet i Førde kommune vart etablert hausten 2012. Tilbodet legg til rette for ein kultur prega av personsentrert omsorg, og skal bidra til ein meiningsfull kvardag med fokus på aktivitet, oppleving av meistring, tryggleik og sosialt samvær.

USHT inviterte kommunane i fylket til fagdag med tema dagtilbod for personar med demens - med fokus på etablering, forankring og drift.