Utviklingssenteret har kunnskap om bruk av ulike metodar innan personsentert omsorg og kan tilby opplæring og rettleiing i flere av desse.

Utviklingssentra på Vestlandet har saman med høgskulane delteke i eit større forskingsprosjekt om bruk av tvang i sjukeheimar.Senter for omsorgsforskning Vest har leia studien. Fokuset er implementering av kunnskap om tillitsskapande tiltak framfor tvang når personalet gjev omsorg til urolege og utagerande personar med demens.

Nærare omtale og resultat frå studien ligg under satsingsområde - Forsking.