Forskingsprosjektet MEDCED

Utviklingssentra på Vestlandet har saman med høgskulane delteke i eit større forskingsprosjekt om bruk av tvang i sjukeheimar.Senter for omsorgsforskning Vest har leia studien. Fokuset er implementering av kunnskap om tillitsskapande tiltak framfor tvang når personalet gjev omsorg til urolege og utagerande personar med demens.

Nærare omtale og resultat frå studien ligg under satsingsområde - Forsking.