Oppfølging mellom samlingane i 2016

Kommunane får tilbod om å delta på videomøter mellom samlingane der fokus er arbeidet med rett legemiddelbruk i sjukeheim og heimetenesta. Ressurspersonane/teama deler erfaringar og får rettleiing knytt til dei konkrete tiltaka i forbetringsarbeidet.

Videomøter 2016:

20. april, 12. mai. Neste er planlagt i september.

Adressa til videokonferansen:

Innanfor Norsk Helsenett (telemedisin-utstyr): 997361

Utanfor Norsk Helsenett (telemedisin): usht.forde@uc.nhn.no