Fagdag i nettverket eldremedisin/eldreomsorg 1. november

Tema for fagdagen var ernæring. Professor i medisinsk etikk, Per Nordtvedt, hadde innlegg og leia dialog om etiske aspekt ved ernæringsbehandling hos eldre. Rigmor Bjørkedal, logoped Helse Førde, snakka om svelgvanskar og engasjerte med praktiske øvingar og konkrete tips.

Førelesingsnotatane er lagt i høgre felt

Det var tilsaman 64 deltakarar frå 16 kommunar og 4 sjukehusavdelingar .