Gjennomført fagdag i nettverket eldremedisin / eldreomsorg, 13.mars 2018

Programmet og foilar frå presentasjonane finn du i høgremenyen

Tema på samlinga var ernæring.

Målgruppe: Ressurspersonar i fagnettverket, tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, og speisalisthelsetenesta. Sidan tema denne gongen er ernæring inviterer vi også tilsette som arbeider i tilknyting til institusjonskjøkken.

 

Tid: Tysdag 13.mars 2018, kl. 09:00 - 15:30

Stad: Thon hotell Jølster, Skei

Pris: kr. 200 pr.deltakar. Det er bindande påmelding. Faktura vert sendt ut i etterkant.