Vi er i gang! Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

"Vi er med" - både frå spesialist- og kommunehelsetenesta: Wenche Sjåstad, Kari Furevik, Berit Ullebust og Anne-Margrethe Hjertenes. - Klikk for stort bilete Torsdag 16. april var det oppstart og første fagdag i nettverket. Tema for samlingane i 2015 er medikamentbruk blant eldre. Pasienttryggleik og samhandling er sentrale deler av dette.

Over 70 deltakarar på første fagdag 16.april 2015. Felles fagnettverk mellom kommunane og Helse Førde har kome i gang etter initiativ og samarbeid mellom USHT og SESAM.  Ein milepæl var nådd då 76 deltakarar frå 20 kommunarog 4 avdelingar i Helse Førde vart ønskt velkommen til fagdag.

Les meir om fagdagen (PDF, 324 kB)

Program for fagdag 16.april 2015 (PDF, 321 kB)

 

Presentasjonar frå føredragshaldarane:

 

Gode og engasjerande innlegg av Eva Søgnen, overlege i kardiologi, og Gro Selås, overlege/psykiater - Klikk for stort bilete

Polyfarmasi hos eldre. (PDF, 746 kB)E.Søgnen

Psykofarmaka til gamle (PDF, 2 MB). G.Selås

 

 

 

 

 

 

 

Fagnettverk som forbetringsmetode innan eldremedisin/eldreomsorg. (PDF, 2 MB) M.Strandos, H.Thingnes.

Forbetringsarbeid - ei kort innføring (PDF, 2 MB). K.Furevik

Er det behov for forbetringsarbeid innan legemiddel?                                                            GTT (PDF, 201 kB), B.Ullebust, W.Sjåastad. LMG (PDF, 2 MB),  A.M.Hjertenes                                                                   

Pasienttryggleik og tiltakspakkar i innsatsområda (PDF, 3 MB). A.M.Hjertenes

Døme heimetenesta, Førde kommune. (PDF, 69 kB)

Døme sjukeheim, Gloppen kommune (PDF, 612 kB)

 

Meir informasjon:

"Kvalitetsforbedring - Slik kommer du i gang". Helsebiblioteket

"I trygge hender. Programmet i kommunehelsetjenesten". Pasientsikkerhetsprogrammet.