Førebuande samling

Førebuande samling i forbetringsutdanninga var 15.01.20 i Førde. Der var 28 deltakarar frå sju kommunar og Helse Førde.   

 

 

Hovudfokus var innføring i tema innan forbetringsmetodikk, og samlinga hadde ei veksling mellom innlegg og øvingar. Marta Strandos, USHT og Kari Furevik, Helse Førde ynskte velkommen og Annette Eri Norevik opna med ei "Bli kjent" øving. Team frå Gulen kommune delte av sine erfaringar frå prosjektarbeid. Siri Wiig frå Universitetet i Stavanger presenterte SAFE- LEAD leiarguide, og det å stoppe opp før du startar med eit forbetringsarbeid. Kari Furevik hadde innleiing i teori, om det å setje konkrete mål og målingar i arbeidet og ulike verkty. Berit Ullebust, USHT snakka om det å setje saman team, og ulike eigenskapar og roller som teamet bør inneha.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete