Fagartikkel om USHT si rolle i forskingsprosjekt om bruk av tvang

Utviklingssentra på Vestlandet har saman med høgskulane delteke i eit større forskingsprosjekt om bruk av tvang i sjukeheimar. Nokre av funna frå studien er publisert i juni-nummeret av "Sykepleien".  

Sjå omtale av MEDCED-studien under Lenker/Sjå også, og under satsingsområde - Forsking.

 

Klikk for stort bilete