Praksisnære føredrag gav fulle hus

Anne Marie Sandvoll - Klikk for stort bilete

 Det var stor respons då Aud Berit Fossøy og Anne Marie Sandvoll presenterte forskingsfunna sine på heimebane på Forskingsdagane. I regi av utviklingssenteret fekk dei tilsette i pleie- og omsorgstenestene i Førde kommune invitasjon til miniseminar skreddarsydd for desse to forskarane sitt heimepublikum. "Det er kjekt å formidle til dei som kjenner feltet så godt", seier Anne Marie Sandvoll.

Meir omtale på HiSF si heimeside