Rett legemiddelbruk i sjukeheim

Samhandling for betre pasienttryggleik.

Føredragsnotatar og viktige dokument for arbeidet: