Fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging

Fylkesmannen saman med KS, USHT, fylkeseldrerådet, Vestland fylkeskommune og det regionale støtteapparatet for reforma "Leve hele livet" inviterar til fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging for kommunane i Vestland. Hald av datoen for den samlinga som passar for di kommune!

Tema for dei fire regionale fagdagane blir aldersvenleg samfunnsplanlegging, og samarbeid på tvers i kommunane.
Samlingane blir på Nordfjordeid 15. april, Sogndal 16. april, Bergen 29. april og Stord 30. april.

For meir informasjon og påmelding:

Nordfjordeid 15. april

Sogndal 16. april