Kvalitetsreforma "Leve hele livet"

USHT Sogn og Fjordane er ein del av det regionale støtteapparatet som skal støtte opp om kommunane sitt arbeid med kvalitetsreforma "Leve hele livet".

Les om reforma her

Sida er under arbeid. Meir informasjon kjem.