Digital Leve heile livet-konferanse

Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma inviterer til digital konferanse 1. desember. Programmet er no klart. Påmelding og program finn du på heimesida til Fylkesmannen i Vestland

Alle som var påmelde dei fysiske konferansane i Førde 1. desember og Bergen 2. desember er automatisk påmeldt den digitale konferansen, og får meir informasjon på e-post.