Fagartikkel om demens, dagaktivitetssenter og verdigheit

Med bakgrunn i det mangeårige arbeidet rundt dagaktivitetstilbod til personar med demens, publiserer vi ein artikkel i siste utgave av "Tidsskriftet aldring og helse".

Personar med demens er ei sårbar gruppe som opplever at deira verdigheit vert trua. Korleis kan dagaktivitetssenteret og personalet som arbeider der fremje eit verdig liv for menneske med demenssjukdom?

Forfattarar er Toril Midtbø (HVL), Marta Strandos (USHT) og Bente Lofnes (Førde kommune)

Du finn heile artikkelen i høgre menyfelt.

Les meir om dette prosjektet og andre satsingar under fana "Demens".