Forbetringsutdannninga som digitale samlingar haust -20 og vinter/vår -21

 

På grunn av koronavirus og smitterisiko ved fysiske samlingar må vi endre opplegget for utdanninga. Samling 2 og 3 i Forbetringsutdanninga vert derfor digitale. Samlingane vert ei veksling mellom innlegg og praktiske øvingar.

Tidspunkt og tema for digitale samlingar:

Den 25.11.20 og 02.12.20 kl. 12.00 -15.00 Kommunikasjon, formidling og dialog v/Kulturkompaniet

12.01.21 kl. 12.00- 15.00 Repetisjon av målingar i praksis v/ Elisabeth Huseby, Helse Vest

27.01.21 kl. 12-00 -15.00 Kreativ tenkning v/ Kari Holvik Furevik, Helse Førde

16.02.21 kl.12.00-15.00 Vedlikehald av endringar i praksis v/ Kari-  Annette Os, Helsedirektoratet

16.03.21 kl.12.00-15.00 Tema ikkje fastsett