Helsekonferansen Vestland i Balestrand 23.-24. april 2020

Velkommen til Helsekonferansen Vestland 2020. Trude Drevland kjem! Kjem du?Klikk for stort bilete 
Programmet er  no publisert og det er opna for påmelding.

Helsekonferansen er i år lagt til perla ved Sognefjorden - Kviknes hotell i Balestrand.

Konferansen skal:

  • Vere ein møteplass for tilsette i helse- og omsorgstenestene
  • Vere ein møteplass for tenestene, brukarar og leverandørar
  • Gje fagleg påfyll av aktuelle tema for tenestene
  • Bidra til at nasjonale føringar når ut til praksisfeltet
  • Bidra til at praksis og utdanningar går i same spor

Målgruppa er tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene i kommunane og samarbeidspartnarar. Pårørandeforeiningar og brukarorganisasjonar, politikarar, tilsette og studentar ved høgskule og vidaregåande skular i helse- og sosialfag og andre interesserte. Næringsliv og leverandører av tenester og produkt.

 

Velkommen til innhaldsrike dagar i Balestrand i regi av Sogndal kommune i samarbeid med USHT Sogn og Fjordane og USHT Hordaland.