Informasjon om USHT sine arrangement/kurs knytt til koronasmitte

 

På grunnlag av situasjonen rundt koronavirus vert komande arrangement avlyst eller utsatt.

Der det er aktuelt vil USHT tilby alternative løysingar/oppfølging: 

18.03.20

Workshop for prosjekta i det Nasjonale Velferdsteknologiprosjektet, Thon hotel Jølster, Skei

 Videomøte.

19.03.20

Velferdsteknologiens ABC - Nordfjord Hotel, Nordfjordeid.

Avlyst

26.03.20

Fagnettverk eldremedisin/ eldreomsorg

Avlyst

20.04.20

Opplæring etikkveiledarar

Avlyst. Kjem med ny dato seinare

23. - 24.04. 20

 Helsekonferansen i Balestrand

Utsatt til 22.-23.oktober 2020

 

Oppdatert 20.03.20.

Deltakarar som er påmeldt dei ulike arrangementa vil få nærare informasjon via sine leiarar/kontaktpersonar i kommunen.