Nytt frå leve heile livet april 2023

Her kjem årets første nyhetsbrev om Leve heile livet.

I år er siste år med Leve heile livet-reforma, og vi gjer oss klare for det nye som kjem.

Regjeringa har varsla ein ny Bo trygt heime-reform frå 2024. Denne skal bygge vidare på og styrke det gode arbeidet kommunane allereie er i gang med blant annet gjennom Leve heile livet.

Leve heile livet april 2023