Nytt frå Leve heile livet Vestland

Juni 2020: I dette brevet får kommunane i Vestland nyttig informasjon om Leve heile livet-arbeidet frå Fylkesmannen i Vestland, KS og USHT. Klikk for stort bilete  

Innhaldet i dette nyhendebrevet er:

  • FAGDAG: Korleis skal vi saman planlegge for framtida? Fagdag vert arrangert regionvis. Her i regionen vert det på Nordfjordeid 15. september og Sogndal 16. september.
  • KS med handbok og nye verktøy
  • Korleis få Leve heile livet inn samfunnsplanlegginga - reforma legg opp til at kommunanen set Leve heile livet på dagsorden, analyserer eigne utfordringar og utformar løysingar i planverket.
  • Kompetanse- og rekrutteringsplanlegging i kommunane - Mange kommunar i Vestland rapporterar om store utfordringar på helse- og omsorgsfeltet.
  • USHT følgjer opp kommunane - Det meste av aktiviteten til USHT Vestland er relevant i kommunane sitt arbeid med innsatsområda i leve heile livet.

 

Heile nyhendebrevet finn de i menyen til høgre.