Oppstart av Mitt Livs ABC haust 2019

Då er datoane for oppstart av Mitt Livs ABC, perm 2 klar

 

Skei Hotell, Jølster

- onsdag 25. september 2019 kl 10 - 16    

- torsdag 26. september 2019 kl 10 - 16

Frist for påmelding er 1. september 2019, på www.abcregistrering.no Send gjerne meg ein mail òg, med tal deltakarar slik at eg kan dobbelsjekka at påmeldinga er registrert på www.abcregistrering.no  

 

Vi har relativt god kapasitet begge dagane, men den som melder seg på først blir prioritert dersom det skulle bli fullt. 

 

Pris per deltakar 490,- Kostnadsdeling som tidlegare (50/50) - dvs 245,- per deltakar. 

 

Alle som melder seg på, må ha gjennomført Mitt Livs ABC, perm 1. For å få studiebevis, må deltakarane delta på begge fagseminara, og 80% av studiegruppesamlingane. 

 

Ta kontakt om de har spørsmål 😊

 

 

Toril Marie Terum

 

ABC koordinator USHT, Sogn og Fjordane

Tlf. 99 61 05 34

Toril.marie.terum@forde.kommune.no