Oppstartseminar i Eldreomsorgens ABC 7.nov 2018

Onsdag 7. november arrangerte USHT Sogn og Fjordane oppstartseminar i Eldreomsorgas ABC i Askvoll.

Det var tilsaman 34 deltakarar frå Askvoll og Jølster på oppstartseminaret.
Toril Marie Terum losa oss igjennom det praktiske ved oppstart av Eldreomsorgas ABC. Berit Ullebust avslutta dagen med å snakke om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt.

Presentasjonar og rettleiar for registrering finn de på menyen til høgre.