Oppstartseminar "Psykiske sykdommer i eldre år"

Torsdag 8. november starta 21 tillsette ved Gloppen kommune opp med ABC Psykiske sykdommer i eldre år.


"ABC Psykiske sykdommer i eldre år" legg vekt på kunnskap om psykiske sjukdommar hos eldre, og at behandlinga av eldre personar med psykiske sjukdommar er ei viktig del av oppgava til tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester.
 

Toril Marie Terum introduserte arbeidsmetoden i ABC-opplæringa. Annette Eri Norevik avrunda dagen med å snakke om depresjon hos eldre i tett dialog med engasjerte deltakarar.
 

Presentasjonar og rettleiarar for registrering finn de på menyen til høgre.