Oversikt over USHT sine videokonferansar våren 2020

Klikk for stort bilete I samband med covid-19 har USHT Vestland (Sogn og Fjordane) utarbeidd fleire opplæringspakkar forKlikk for stort bilete personale i kommunehelsetenesta. Som ei oppfølging av desse, tilbyr vi videokonferansar innanfor nokre av dei utvalde kompetanseområda. Undervisninga er i tett samarbeid med Helse Førde (palliativt team, ambulansetenesta) og KS (etisk kompetanseheving).

 

I høgre felt finn de oversikt over videokonferansane med tidspunkt og tema.

Videokonferansane er opne for alle. Informasjon om videoadresse og pålogging blir delt på heimesida og via epost til kommunane.