Statsråd Bent Høie på besøk hjå USHT Vestland (Sogn og Fjordane) 26.06.20

Statsråd Bent Høie, var i dag på besøk hjå USHT Vestland (Sogn og Fjordane) for å høyre om våre erfaringar knytt til Covid-19 og bruk av veldferdsteknologi.

   

 

 Klikk for stort bilete

Vi fekk presentert korleis vi arbeider med velferdsteknologi i Sogn og Fjordane. Statsråd Høie var interessert og stilte spørsmål. Vi fekk gode tilbakemeldingar på den innsatsen som var lagt ned i frå kommunar,USHT og samarbeidspartnara i regionen. Vi takkar for besøket og setter pris på at han tok seg tid til å høyre på våre erfaringar.

 

Klikk for stort bilete