Workshop i Velferdsteknologi "Spreiingsprosjektet"

Fredag 14.desember-18 vart det arrangert workshop for dei lokale prosjektgruppene og leiarar innan spreiingsprosjektet i velferdsteknologi.
 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bileteDei 9 kommunane i spreiingsprosjektet er i gong med implementering av velferdsteknologi. Dei nytta dagen til å dele erfaringar og drøfte løysingar. Det å spreiie kunnskap og dele erfaringar mellom fylkesprosjektet og spreiingsprosjektet er eit av delmåla i fase 5 i fylkesprosjektet. Det vert arrangert regionale arbeidsmøter i januar 2019. Vi kjem attende med meir informasjon om møta seinare.