Workshop i Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane - Florø 4.-5. nov 2019

Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane har denne veka vore på to dagars samling i Florø.

Samlinga har fokus på bruk av etikk og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i innføring og bruk av velferdsteknologi.

Prosjekta fekk også vitje Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS, der dei fekk sett korleis responssenteret fungerar i praksis. Prosjekta og Alarmsentralen har saman sett på kva framtidas responssenterløysing skal være og kva slags velferdsteknologi ein ser for seg vil være nyttig for kommunane å ta i bruk. Målet er at velferdsteknologi skal verte ei integrert del av helse- og omsorgtenesta i kommunane og skal tildelast på lik linje som andre tenester.

 

Klikk for stort bileteKlikk for stort bileteKlikk for stort bileteKlikk for stort bilete