Høyring - Plan for utbygging og utnytting av barnehagane i Førde

Høyringsperiode

Høyringsforslaget ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 05.10.18 - 09.11.18

 

Plandokument

Planframlegget - Plan for utbygging og utnytting av barnehagane i Førde (PDF, 4 MB)

Saksutgreiing til planutvalet (PDF, 245 kB)

 

Eventuelle merknader skal sendast:

Per post: Førde kommune, Postboks 338, 6802 Førde

E-post: postmottak@forde.kommune.no

Elektronisk via Høyringsuttale

 

Merknadsfrist

09.11.2018

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar