USHT

Fagdagar, konferansar og seminar

21.10.22 vart det arrangert ein USHT samling i Haugesund. Slike møte blir arrangerte ein gong i året, og denne gongen vart vi inviterte av Utviklingssenteret i Helse Fonna.

 

Leve heile livet reforma er eit viktig satsingsområde for oss i Utviklingssenteret for sjukeheim og heimeteneste. Reforma handlar om dei grunnleggande tinga: fellesskap, aktivitet, mat, helsehjelp og samanheng i tenestene.

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland inviterer til webinar og podkastlansering torsdag 29. april 2021.

 

Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma inviterer til digital konferanse 1. desember. Programmet er no klart. Påmelding og program finn du på heimesida til Fylkesmannen i Vestland 

For å lykkast med tverrsektorielt arbeid i kommunen, må alle ha ei forståing for og kjenne eigarskap til felles mål. Det er rådet frå folkehelsekoordinator Tove Vikanes Agdestein. Ho var ein av innleiarane under dei digitale fagdagane i aldersvenleg samfunnsplanlegging som Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet inviterte til i september.

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-reforma inviterer til fire regionale fagdagar om aldersvenleg samfunnsplanlegging.