USHT

Nytt frå Leve heile livet

I siste nyhende brev frå Leve heile livet kan du blant anna lese om kva vi i USHT kan tilby kommunane framover. Les meir her

I høstens første nyhendebrev frå Leve heile livet kan du blant anna lese om at regjeringa har beslutta at reformperioden skal forlengast med eit år, ut 2024  og om Leve heile livet konferansen 2021.

Les heile nyhendebrevet  her 

Utviklingsenteret nasjonalt har laga ei temaside for "Leve heile livet". Målet med temasida er å støtte kommunane i arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Her er nyhetsbrevet for Leve heile livet-arbeidet i  Vestland, utarbeidd av Statsforvaltaren i Vestland, KS, USTH, Vestland fylkeskommune og fylkeseldrerådet i Vestland.

I nyhetsbrevet finn de informasjon om korleis det regionale støtteapparatet følgjer opp kommunane, og anna relevant informasjon i Leve heile livet-arbeidet. Vi håpar at de finn informasjonen interessant!

Nyhetsbrev frå Leve heile livet

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland hadde 29. april  webinar og podkastlansering. Webinaret tar opp tema som ernæring, matkvalitet, matens betydning – både for dei som bur heime og dei som bur på institusjon, førebyggjande heimebesøk og teknologiske moglegheiter.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som står bak handboka. Den gir ei kort innføring i reforma, og viser korleis Leve heile livet kan følgjast opp i kommunane.