USHT

Nytt frå Leve heile livet

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som står bak handboka. Den gir ei kort innføring i reforma, og viser korleis Leve heile livet kan følgjast opp i kommunane.

I det nye informasjonsbrevet kan de lese meir om korleis det regionale støtteapparatet følgjer opp kommunane, og anna relevant informasjon for Leve heile livet-arbeidet

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Kinn kommune årets "Leve heile livet"-pris. Prisen vart delt ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie under "Leve heile livet"-konferansen onsdag 18. november.