USHT

Ny handbok skal inspirere kommunane

Ny handbok skal inspirere kommunane

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som står bak handboka. Den gir ei kort innføring i reforma, og viser korleis Leve heile livet kan følgjast opp i kommunane.

Her kan du laste ned den nye handboka