Ny temaside for " Leve heile livet"

Utviklingsenteret nasjonalt har laga ei temaside for "Leve heile livet". Målet med temasida er å støtte kommunane i arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Her kan kommunar dele erfaringer og kunnskap i reformperioden. Temasiden drives av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Bli kjent med levehelelivet.utviklingssenter.no: En temaside for kommune-Norge on Vimeo

Her finn du temasida