Plan for ABC- seminar 2022

Her finner du den tenative planen for oppstart av ABC-permar i 2022 og referat frå dialogmøte mellom USHT og kommunekontaktane 9.november

 

Vi vil spesielt å framheva at vi ønskjer å tilby den reviderte permen i Eldreomsorgas ABC- Aldring og omsorg. Skal vi planlegge for det må vi vite at vi har minst 20 deltakarar. Meld derfor frå til Anne Marte Sølsnes innan 1. februar dersom du har nokon i din kommune som ønskjer å vere med.

Meld og inn dei som ønskjer å vere med på Demensomsorgas ABC perm 1 i Sunnfjord eller  Mitt livs ABC perm 1 i Luster innan 1. januar.

Her finn du og referatet frå dialogmøtet mellom USHT og kommunekontaktane i tidlegare Sogn og Fjordane:

Referat frå dialogmøte mellom USHT og kommunekontaktar i ABC (DOCX, 35 kB)