USHT

Oppgåver for ABC-kontakt i kommunen

Oppgåver for ABC-kontakt i kommunen

Som ABC-kontakt i din kommune er du utviklingssenteret sin samarbeidspart når det gjeld ABC-opplæring. Her finn du oversikt over oppgåver som ligg til denne rolla:

 • vere diskusjonspart for leiar i høve oppstart av grupper og tematikk
   
 • rekruttere deltakarar, t.d. med oppslag i avdelingar/info-møte
   
 • registrere deltakarar/bestille permar elektronisk hos Aldring og helse
   
 • fylgje opp/motivere gruppene i høve gjennomføring
   
 • arrangere fagseminar saman med USHT
   
 • syte for markering rundt utdeling av deltakarbevis