USHT

ABC aktivitetar

27. mai arrangerer vi oppstart seminar i Mitt livs ABC perm 1 for Sunnfjord kommune

5. mai startar vi med ABC Musikkbasert miljøbehandling for eldre . 

Påmeldingsfrist er 14.april.

Om du ønskjer å vere med ta kontakt med din leiar eller ABC-kontakt i din kommune. Det er ein fordel om du har tatt ABC-kurs tidlegare, men ikkje nødvendig

Oversikt over ABC-kontakter finn du her

Her finn du meir info om Musikkbasert miljøbehandling for eldre

 

22. april startar vi med første fagseminar i Mitt livs ABC perm 2 . 

Påmeldingsfrist er 26. mars.

Om du ønskjer å vere med ta kontakt med din leiar eller ABC-kontakt i din kommune.

Oversikt over ABC-kontakter finn du her

Her finn du meir info om Mitt livs ABC perm 2

14. april startar vi med første fagseminar i Demensomsorgas ABC perm 1. 

Påmeldingsfrist er 26. mars.

Om du ønskjer å vere med ta kontakt med din leiar eller ABC-kontakt i din kommune.

Oversikt over ABC-kontakter finn du her

Les meir om Demensomsorga ABC, perm 1 her.

Nedan for finn du oversikt over planlagde ABC-kurs i 2021. Det kan verte endringar i datoane når det nærmar seg. Alle fagseminar på vår vil bli arrangert digitalt. Til hausten vil vi vurdere om vi kan ha fysiske fagseminar.

Om du ønskjer å delta på ABC-kurs, ta kontakt med din leiar. 

 

    

Vi har no gjennomført to digitale ABC- seminare. Eit for Demensomsorgas ABC  perm 2,  fagseminar 1 og eit for Mitt livs ABC, perm 1, fagseminar 1.