Oppstart av Demensomsorgas ABC perm 2

Oppstart av Demensomsorgas ABC perm 2

Dato: Mandag 25. januar 

Kl: 9:30- 14: 30

Påmeldingsfrist: Mandag 18.januar

Seminaret blir arrangert digitalt.


 

Dette er eit kurs for dei som har fullført Demensomsorgas ABC perm 1 og no er klar for å lære meir:) 

Demensomsorgas ABC permar vart for nya og oppdatert  i 2018 og 2019.Dei tolv hefta i den nye perm 2 er tematisk inndelt og byggjer på oppdatert lovverk, prinsippa for personsentret omsorg og miljøbehandling. Kvart hefte legg opp til ei fordjupning i relevante tema.

Les meir om Demensomsorgas ABC her

Påmelding må skje gjennom ABC-kommunekontakten i din kommune og etter avtale med din leiar.

Oversikt over ABC- kommunekontaktar finn du her.

Ta kontakt om du lurer på noko!

Kontakt

Anne Marte Sølsnes
Utviklingskoordinator
E-post
Telefon 57 61 26 53
Mobil 971 21 421