Oppstartsseminar Mitt Livs ABC, perm 1

Oppstartsseminar Mitt Livs ABC, perm 1

Dato: Onsdag 3. februar

Kl: 9.30- 14:30

Påmeldingsfrist: Fredag 22. januar

Seminaret blir arrangert digitalt.
 

Mitt livs ABC omfattar ei grunnleggande opplæring i viktige temaer innan tjenesteyting til personar med utviklingshemming

I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legg ein vekt på korleis du som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til eit aktivt liv.

Les meir om Mitt livs ABC 1 her

Påmelding skjer gjennom ABC- kontakt i din kommune og etter avtale med din leiar.

Oversikt over ABC kontakt i kommunane finn du her,

Ta kontakt om du lurer på noko!

Kontakt

Anne Marte Sølsnes
Utviklingskoordinator
E-post
Telefon 57 61 26 53
Mobil 971 21 421