USHT

Oversikt over ABC-kurs i 2021

Oversikt over ABC-kurs i 2021

Nedan for finn du oversikt over planlagde ABC-kurs i 2021. Det kan verte endringar i datoane når det nærmar seg. Alle fagseminar på vår vil bli arrangert digitalt. Til hausten vil vi vurdere om vi kan ha fysiske fagseminar.

Om du ønskjer å delta på ABC-kurs, ta kontakt med din leiar. 

     
ABC kurs 2021
Vår Dato Påmeldingsfrist
Demensomsorgas ABC perm 2 , fagseminar1  25.jan                           
Mitt livs ABC perm 1, fagseminar 1 03.feb  
Demensomsorgas ABC perm 1 , fagseminar1  14.apr  
Mitt livs ABC perm 2, fagseminar 1 22.apr  
Musikkbasert miljøbehandling, eldre 05.mai  
     
Haust    
Demensomsorgas ABC perm 2 , fagseminar 2 15.sep  
Demensomsorgas perm 1, fagseminar 2 22.sep  
     
Mitt livs ABC perm 1 , fagseminar 2  13. eller 27.okt  
Mitt livs ABC perm 2, fagseminar 2 13 .eller 27.okt  
Musikkbasert miljøbehandlling, Mitt livs 10.nov