USHT

Oversikt digitale samlingar haust -20 og vinter/vår -21

Oversikt digitale samlingar haust -20 og vinter/vår -21

På grunn av koronavirus og smitterisiko ved fysiske samlingar må vi endre opplegget for utdanninga. Samling 2 og 3 i Forbetringsutdanninga vert derfor digitale. Samlingane vert ei veksling mellom innlegg og praktiske øvingar.

Tidspunkt og tema for digitale samlingar:

Den 25.11.20 og 02.12.20 kl. 12.00 -15.00 Kommunikasjon, formidling og dialog v/Kulturkompaniet  

12.01.21 kl. 12.00- 15.00 Repetisjon av målingar i praksis v/ Elisabeth Huseby, Helse Vest

27.01.21 kl. 12-00 -15.00 Kreativ tenkning v/ Kari Holvik Furevik, Helse Førde

16.02.21 kl.12.00-15.00 Vedlikehald av endringar i praksis v/ Kari-  Annette Os, Helsedirektoratet

16.03.21 kl.12.00-15.00 Presentasjon av prosjekt kommunar og Helse Førde                                                                                                         Evaluering av forbetringsutdanninga

         

Siste samling i Forbetringsutdanninga 16.03.21. Kommunar og Helse Førde presenterer prosjekta                                Evaluering av utdanninga  

 

Dato:16.02

Tid: Kl. 12.00 -15.00 

Tema er: Vedlikehald av forbetring og endringar i praksis v/ Kari Annette Os, Helsedirektoratet

 

 

Dato: 12.01.21

KL: 12:00-15:00

Undervisninga byggjer på tidlegare presentasjon målingar frå 12.02.20: Variasjon og målingar (PDF, 3 MB)

Dato: 27.01.20 

Kl: 12:00-15:00

 

Kontakt

Berit Ullebust
Kreft- og utviklingskoordinator
E-post
Telefon +47 57 61 28 18