Digital fagdag i fagnettverk for Eldremedisin/eldreomsorg 2.november

Velkommen til digital fagdag i Fagnettverk for eldremedisin / eldreomsorg 2. november kl 13 – 15.

Tema på fagdagen blir palliasjon til eldre og sårbare pasientar, med fokus mellom anna på observasjonar.

13 – 14  Palliasjon til den eldre sårbare pasienten v/ Art Huurnink 
Art Huurnink er no pensjonist, men har lang erfaring som overlege i palliasjon i Kommunalt palliativt team. Helsehuset, Stavanger kommune.  

14.15 – 15 Observasjonar i palliativ fase v/ Berit Ullebust                        Berit Ullebust er kreftkoordinator i Sunnfjord kommune og utviklingskoordinator i USHT, Vestland (Sogn og Fjordane) 

Tid: 2. november kl 13 – 15.

Frist for påmelding: 20. oktober 2023
 
Del gjerne informasjonen vidare med aktuelle i din kommune.
 
Pålogging:
Informasjon om pålogging blir sendt ut til dei som melder seg på.
De kan gjerne sitte saman kommunevis dersom det let seg gjere.

Kontakt: Toril Marie Terum, toril.marie.terum@sunnfjord.kommune.no , tlf 99 61 05 34

Påmelding: