USHT

Digital samling i fagnettverket 25. mars 2021

Digital samling i fagnettverket 25. mars 2021

Velkommen til digital samling i fagnettverket 25. mars 2021.

Vi hentar opp att tema som var planlagt i 2020, men som vi ikkje fekk gjennomført:

«Adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens»      

Vi er så heldige å ha fått Thale Kinne Rønqvist til å halde hovudinnlegget. Rønqvist kjem frå Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse, og er spesialist i nevropsykologi og eldrepsykologi.

Tid: 25.mars 2021 kl 11.45-14.30

Frist: 15.mars

Invitasjon med pålmeldingslenke er sendt ut til leiarar og ressurspersonar i kommunane.

Program Fagnettverk 25.mars 2021. Digital (PDF, 468 kB)

Informasjon om pålogging blir sendt ut til dei som melder seg på. Hugs epostadr ved påmelding.

De kan gjerne sitte saman kommunevis dersom det let seg gjere i høve utstyr, rom og smittevern.