USHT

Fagdag nettverk for eldremedisin/eldreomsorg 23.mars

Fagdag nettverk for eldremedisin/eldreomsorg 23.mars

Velkommen til fysisk fagdag i nettverk for eldremedisin/eldreomsorg.

Dato: 23. mars 2023
Tid: 09:30-15:00
Sted: Thon Hotell, Jølster (Skei)
Tema: «Å fange opp eldre med gradvis funksjonssvikt»
Kostnad: Dagspakke tilsvarande kr 625,-

Tidleg oppdaging av funksjonssvikt føreset at det er gjort ei kartlegging av pasienten sin normaltilstand, og at ein gjennom systematiske observasjonar og verktøy fangar opp endringar. På fagdagen gir vi ei innføring i tema, presenterer tilgjengelege verktøy, system og metodar som bidreg til å fange opp gradvise funksjonstap blant eldre. 

Påmelding: