Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Tema for denne samlinga: Delir hos eldre

Tid: Torsdag 31. mars 2022 kl 11.45-14.30

Stad: Digital. Informasjon om pålogging blir sendt i eigen epost

Program:

11.45-12.00 Velkommen, praktisk informasjon

12.00-14.00 Delir hos eldre v/Paal Naalsund, Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon, Medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus

14.00-14.30 KlinObsKommune: Klinisk observasjonskompetanse knytt til delir v/Berit Ullebust, USHT Vestland (Sogn og Fjordane) Det blir lagt inn pausar og tid til spørsmål undervegs.