USHT

Første samling 3. og 4 mars

Første samling 3. og 4 mars

Første samling i "Gode pasientforløp" blir 3. og 4. mars

Samlingane vil føregå digitalt.

Program for første samling finn du her

Framdriftsplan
Læringsnettverket starter med oppgaver og forberedelse tre måneder før første samling, 3. og 4. mars 2021, for så å strekke seg over en periode på 18 måneder. Deltakerne vil totalt delta på fire todagers samlinger organisert som nettbasert eller fysisk samling. Kommuner og sykehus vil få oppfølging før, under og etter oppstart. 

Tidspunkt for samlingene:
1. samling:     3. og 4. mars 2021
2. samling:     9. og 10. juni 2021
3. samling:     1. og 2. desember 2021
4. samling:     6. og 7. september 2022